Χρήστος Δεβετζόγλου

About Χρήστος Δεβετζόγλου

Διευθύνων Σύμβουλος

Ύστερα από 35 χρόνια λειτουργίας ο Χρήστος Δεβετζόγλου -2η γενιά- ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας. Δουλεύοντας δίπλα στον Εμμανουήλ Δεβετζόγλου απέκτησε την απαιτούμενη εμπειρία και εξοικοιώθηκε με τις ανάγκες και τις προκλήσεις του αγροτικού τομέα έχοντας στην ευθύνη του την εμπορική διεύθυνση. Η πίστη του στην στενή σχέση με το προσωπικό και τους πελάτες,  στη  διαρκή εξέλιξη της εταιρείας και στην παροχή αξιόπιστων λύσεων στον γεωργό του 21ου αιώνα, είναι το κλειδί για τη συνεχή ανάπτυξη της REKOR.