Τάσος Δεβετζόγλου

About Τάσος Δεβετζόγλου

Τεχνικός Διευθυντής

Εργαζόμενος για 35 συνεχόμενα χρόνια στη REKOR ο Τάσος Δεβετζόγλου είναι υπεύθυνος στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας. Η εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία του είναι καθοριστικές τόσο στην ανάπτυξη των προϊόντων που παράγει η REKOR, όσο και στο τμήμα συντήρησης & service των γεωργικών μηχανημάτων.