Σάββας Δεβετζόγλου

About Σάββας Δεβετζόγλου

Διευθυντής Παραγωγής

Με εμπειρία και τεχνογνωσία που ξεπερνά τα 40 χρόνια ο Σάββας Δεβετζόγλου διοικεί το τμήμα παραγωγής της REKOR. Η καθοδήγηση και η εποπτεία του συμβάλλουν στην συνεχή εξέλιξη των προϊόντων, στην βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών και ενισχύουν τη δεσμευση της  εταιρείας για αξιόπιστα και ποιοτικά γεωργικά μηχανημάτα