Μάνος Δεβετζόγλου

About Μάνος Δεβετζόγλου

Υπεύθυνος Εμπορικού Τμήματος & Ανταλλακτικών

Με εξειδίκευση στον τομέα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ο Μάνος Δεβετζόγλου -3η γενιά-, έχοντας εργαστεί αρχικά στο τμήμα παραγωγής για 8 χρόνια, ανέλαβε σε στενή συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο το εμπορικό τμήμα της REKOR. Παράλληλα, είναι υπεύθυνος και στο τμήμα ανταλλακτικών φροντίζοντας για την άμεση εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών στον τομέα συντήρησης και επιδιόρθωσης των γεωργικών μηχανημάτων.