Δήμητρα Χασταζέρη

About Δήμητρα Χασταζέρη

Γραμματειακή Υποστήριξη

Απόφοιτη του τμήματος Marketing του ΑΤΕΙΘ η Δήμητρα Χασταζέρη έχοντας εργαστεί ως στέλεχος και γραμματέας διεύθυνσης σε αξιόλογες εμπορικές εταιρείες της Θεσσαλονίκης για 12 έτη, έχει ως κύριο αντικείμενο την γραμματειακή υποστήριξη όλων των τμημάτων της REKOR. Παράλληλα, επιμελείται όλη την έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία που αφορά το κομμάτι του marketing της εταιρείας.