fbpx
Written by REKOR

Πληρωμές ύψους 106,3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών αφορά την καταβολή συνδεδεμένων ενισχύσεων ζωικής παραγωγής, καθώς και τις συμπληρωματικές πληρωμές συνδεδεμένων φυτικής παραγωγής, αλλά και ενισχύσεις de minimis.

Ειδικότερα καταβλήθηκε σε 8.440 δικαιούχους το ποσό των 28.801.962,58 ευρώ για τη συνδεδεμένη στον τομέα του βόειου κρέατος, σε 41.059 δικαιούχους το ποσό των 53.120.685,94 ευρώ για τη συνδεδεμένη στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος, σε 43 δικαιούχους το ποσό των 532.760 ευρώ για τη συνδεδεμένη αιγοπροβατοτρόφων (Μέτρο 2), σε 59 δικαιούχους το ποσό τωμν 2.682.421,60 ευρώ για τη συνδεδεμένη ενίσχυση βοοτρόφων (Μέτρο 1).

Επίσης, καταβλήθηκε σε 607 δικαιούχους το ποσό των 747.730,07 ευρώ για αποζημιώσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και σε 2.848 δικαιούχους του Μέτρου 22 το ποσό των 3.353.364,50 ευρώ.

Ακόμη πληρωμές έγιναν για επενδυτικά προγράμματα, μελισσοκομικά προγράμματα (βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού), για τις ομάδες τοπικής δράσης leader, τα μεταφορικά νησιών Αιγαίου, τη δωρεάν διανομή γάλακτος και φρούτων, τους γενετικούς πόρους κ.ά.

Πηγή: www.agronews.gr

Written by REKOR

Σχέδια Βελτίωσης και επιδοτήσεις για νέες φυτεύσεις δέντρων και αρωµατικών φυτών

Οι νέες φυτεύσεις δέντρων και αρωµατικών φυτών αποτελούν μια δαπάνη ιδιαίτερα δηµοφιλή και τα Σχέδια Βελτίωσης είναι το µοναδικό πρόγραµµα που τις επιδοτεί. Μάλιστα, η φετινή προκήρυξη µε τους αναθεωρηµένους πίνακες εύλογου κόστους (σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ακόµη και υπερδιπλασιασµός µε βάση τα όσα προέβλεπε η πρόσκληση του 2017) κρίνεται αρκετά ρεαλιστική.

Παράλληλα σε επένδυση νέων φυτεύσεων µπορούν να προχωρήσουν κατ’ εξαίρεση και οι προηγούµενοι δικαιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης του 2017. Αναλυτικότερα τα εύλογα κόστη ανά στρέµµα ανά καλλιέργεια έχουν ως εξής:

 • Αβοκάντο: 800 ευρώ
 • Ακτινίδια: 3.580-3.903 ευρώ
 • Ακτινίδια, εγκατάσταση µε εµβολιασµό: 683 -882 ευρώ
 • Αµπέλι για παραγωγή οίνου, φύτευση σε κύπελο: 1.000 ευρώ το στρέµµα
 • Αµπέλι για παραγωγή οίνου, φύτευση σε υποστηριγµένα σχήµατα: 1.500 ευρώ
 • Αρώνια, Ιπποφαές, Γκότζι Μπέρι (υποστηλωµένα σχήµατα): 1.500 ευρώ
 • Βατόµουρα: 1.140 ευρώ
 • ∆ίκταµο: 900 ευρώ
 • Ελιά κύπελλο έως: 250 ευρώ
 • Ελιά πυκνής φύτευσης:  400 ευρώ
 • Ελιά, γραµµικό:  1.000 ευρώ
 • Επιτραπέζια σταφύλια και σουλτανίνα: 3.567-4.382 ευρώ
 • Εσπεριδοειδή: 835- 935 ευρώ
 • Κορινθιακή σταφίδα: 2.594- 3.034 ευρώ
 • Κρόκος: 1.100 ευρώ
 • Κυδωνιά: 360 ευρώ
 • Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), κανονική φύτευση σε σχήµα κυπέλου: 360 ευρώ
 • Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) µε υποστύλωση: 2.230- 3.323 ευρώ
 • Πυρηνόκαρπα, κανονική φύτευση σε σχήµα κυπέλου 540
 • Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, ∆αµασκηνιά, Κερασιά) µε υποστύλωση: 1.859- 2.437 ευρώ
 • Ρίγανη, θυµάρι, λεβάντα, τσάι του βουνού: 380 ευρώ
 • Ροδιά, Καστανιά, Φιστικιά, Αµυγδαλιά, Φουντουκιά, Λωτός, Kοροµηλιά: 496- 801 ευρώ
 • Σπαράγγια 1.100
 • Συκιά, Καρυδιά, Μαστίχα: 817- 1.792 ευρώ
 • Τριαντάφυλλα θερµοκηπίου: 20.000 ευρώ
 • Τριαντάφυλλα υπαίθρου (για παραγωγή αιθερίου ελαίου): 551 ευρώ. 
 1. Στην περίπτωση αγοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών των ειδών και περιγραφών φύτευσης του ανωτέρω πίνακα απαιτείται η υποβολή μίας προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η υποβολή τριών ανεξάρτητων προσφορών. Στην προσφορά πρέπει να υπολογίζεται το στρεμματικό κόστος για το είδος, την ποικιλία, την πυκνότητα φύτευσης και τη διαμόρφωση της προτεινόμενης φυτείας. 
 2. Σε πολλές δενδρώδεις καλλιέργειες, με την χρήση νέων υποκειμένων & ποικιλιών εγχώριων ή εισαγόμενων που προσδίδουν νανισμό, προωθούνται σχήματα, υποστηριζόμενα, πολύ πυκνής φύτευσης που δεν περιγράφονται στις κατηγορίες του παραπάνω πίνακα. Εφαρμόζονται κυρίως στην καλλιέργεια μηλιάς (οπωρώνας λιβάδι), αχλαδιάς, κερασιάς και στην ροδακινιά. Οι περιπτώσεις αυτές καθώς και οι περιπτώσεις όπου το είδος ή η πυκνότητα φύτευσης ή το σύστημα φύτευσης δεν περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα, μπορούν να καλυφθούν με υπολογισμό του κόστους της επένδυσης με τεχνική έκθεση του μελετητή γεωπόνου και την προσκόμιση τριών τέτοιων σχετικών προτιμολογίων (τρεις ανεξάρτητες προσφορές). 
 3. Η κάλυψη των δαπανών άρδευσης δεν είναι επιλέξιμη μέσα από το μέτρο 4.1.5. Συνεπώς οι τιμές του πίνακα καθώς, οι τεχνικές εκθέσεις και οι προσφορές των προτιμολογίων δεν πρέπει να περιλαμβάνουν δαπάνες εγκατάστασης άρδευσης ή αν τις περιλαμβάνουν, αυτές πρέπει να εμφανίζονται διακριτά.

Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων αγοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών

-Νόμιμη κατοχή και χωροθέτηση: Για ιδιόκτητα α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας και β) Μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο ή Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου. Για μισθωμένα, αντίγραφο μεταγραμμένου μισθωτηρίου συμβολαίου διάρκειας 12 ετών. Για παραχωρημένο ακίνητο επίσημο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την παραχώρηση του ακινήτου διάρκειας 12 ετών. 

-Εύλογο κόστος υλοποίησης: Μία ή τρεις προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΥΑ

-Περιορισμοί φύτευσης: Άδειες φύτευσης όπου απαιτούνται.

Πηγή: www.agronews.gr

Written by REKOR

Πριμ 100.000 ευρώ για την σύσταση 12μελούς ομάδας παραγωγών

Πριμ 100.000 ευρώ  για σύσταση 12μελούς  ομάδας παραγωγών και  έξτρα μοριοδότηση στα  προγράμματα της ΚΑΠ

Πρόκειται για το πρόγραµµα «Σύσταση Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών και ∆ιεπαγγελµατικών οργανώσεων στο τοµέα της Γεωργίας» (πρώην Μέτρο 9), του νέου ΠΑΑ 2023-2027, το οποίο αναµένεται να προκηρυχθεί φέτος και προβλέπει την επιδότηση µε ποσό που θα αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό τζίρου της νέας οµάδας, µε µέγιστο τα 100.000 ευρώ ετησίως.

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης θα έχουν νέες οµάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελµατικές οργανώσεις οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσηµα µετά τη δηµοσίευση του ν.4384/2016 όπως ισχύει κάθε φορά και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπως αυτές ορίζονται στην Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία.

Ελάχιστος αριθµός µελών και διακινούµενης παραγωγής

Ο ελάχιστος αριθµός µελών για τις οµάδες παραγωγών φυτικής παραγωγής είναι 12, για τις οµάδες παραγωγών ζωικής παραγωγής 8 και µε ελάχιστη αξία διακινούµενης παραγωγής τις 100.000 ευρώ. Για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής παραγωγής ο ελάχιστος αριθµός µελών είναι 30 και για της ζωικής παραγωγής είναι 20, ενώ η ελάχιστη αξία παραγωγής ορίζεται στα 300.000 ευρώ.

Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν για το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Εύβοιας για τις οποίες τα ελάχιστα όρια διαµορφώνονται στο 50% των ανωτέρω. Η µείωση του ελάχιστου αριθµού µελών για τις νησιωτικές περιοχές κρίνεται αναγκαία λόγω των υφιστάµενων αγρονοµικών συνθηκών αλλά και της αναγνώρισης της αναγκαιότητας δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακας λόγω του ιδιαίτερα υψηλού µεταφορικού κόστους που επωµίζονται οι παραγωγοί στις νησιωτικές περιοχές.

Προϋποθέσεις συµµετοχής

Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

Να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια.

Στην περίπτωση που η Οµάδα / Οργάνωση αποτελεί σαφώς οριζόµενο µέρος νοµικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εµπορικού δικαίου να λειτουργεί µε ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση, σύµφωνα µε την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν.4384/2016 όπως ισχύει κάθε φορά.

Μη επιλέξιµοι δικαιούχοι

∆εν είναι επιλέξιµοι ως υποψήφιοι για ένταξη και δε δύναται να κριθούν δικαιούχοι στήριξης οι κάτωθι:

 • Υπό σύσταση οµάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών που δεν έχουν αναγνωριστεί σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β’ 601), όπως ισχύει.
 • Οργανώσεις παραγωγών που εφαρµόζουν επιχειρησιακά προγράµµατα µε βάση το Άρθρο 3 του Νέου Κανονισµού.
 • Οργανώσεις παραγωγών, οι στόχοι των οποίων είναι ασυµβίβαστοι µε τα άρθρα 152 και 159 του κανονισµού 1308/2013.
 • Οµάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών που προκύπτουν από συγχωνεύσεις ήδη υπαρχουσών οµάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών.
 • Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθµολογία όσον αφορά στα βαθµολογικά κριτήρια, όπως αυτά διαµορφώνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου.
 • Όσοι δηλώνουν µε την υποβολή της αίτησης στήριξης ψευδή ή ανακριβή στοιχεία.
 • Όσοι δεν υποβάλουν εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά µαζί µε την αίτηση στήριξης τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός των απαιτούµενων χρονικών προθεσµιών σύµφωνα µε την σχετική προκήρυξη.
 • Οµάδες παραγωγών / οργανώσεις παραγωγών µέλη των οποίων συµµετείχαν στο παρελθόν σε άλλη οµάδα ή οργάνωση η οποία έλαβε στήριξη για τη σύστασή της για το ίδιο προϊόν από πόρους του ΕΓΤΑΑ ή του ΕΓΤΕ

Είδος παρεχόµενων ενισχύσεων

 1. Η οικονοµική στήριξη για τη σύσταση των νέων οµάδων παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελµατικών οργανώσεων χορηγείται σε ετήσια βάση µε τη µορφή ποσού στήριξης (κατ’ αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εµπορεύσιµης αξίας των προϊόντων της οµάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών µετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήµατος στήριξης.
 2. Η α’ δόση καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης µε την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο. Οι υπόλοιπες 4 δόσεις καταβάλλονται µία κάθε έτος για τα επόµενα 4 έτη και µε τη συµπλήρωση του ηµερολογιακού έτους από την αναγνώριση της οµάδας /οργάνωσης από τον αρµόδιο φορέα µε την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο. Στην περίπτωση που η οµάδα παραγωγών / οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούµενο της αίτησης υποβολής στήριξης τότε µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης µπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωµής για όσα έτη λειτουργίας έχουν συµπληρωθεί κατά την ηµεροµηνία υποβολής αυτής.
 3. Ο υπολογισµός της αξίας παραγωγής για την α’ δόση πληρωµής εφόσον η οµάδα παραγωγών ή η οργάνωση παραγωγών δεν έχει συµπληρώσει ένα (1) ηµερολογιακό έτος λειτουργίας από την αναγνώρισή της, πραγµατοποιείται βάσει της µέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εµπόριο παραγωγής των µελών κατά τη διάρκεια τριών (3) ετών πριν από την αναγνώριση της οµάδας ή της οργάνωσης. Στην περίπτωση που η οµάδα παραγωγών ή η οργάνωση παραγωγών έχει συµπληρώσει ένα (1) ηµερολογιακό έτος λειτουργίας από την αναγνώρισή της, ο υπολογισµός της αξίας παραγωγής προκύπτει από τη µέση ετήσια αξία της διατεθείσας στο εµπόριο παραγωγής της οµάδας ή οργάνωσης παραγωγών. Η µέση ετήσια αξία προκύπτει από τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία. Για τα επόµενα έτη η αξία παραγωγής περιλαµβάνεται ως εκτίµηση στο επιχειρηµατικό σχέδιο.
 4. Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως: 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εµπόριο κατά το 1ο έτος µετά την αναγνώριση. Έπειτα το ποσοστό µειώνεται κατά 2% ανά έτος, δηλαδή 8% το 2ο έτος µετά την αναγνώριση, 6% το τρίτο έτος κ.ο.κ.
 5. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται µε επιλέξιµες δαπάνες ή κόστη. Ωστόσο, στην αναλυτική λογιστική καταχώρηση των δαπανών κατά κατηγορία θα πρέπει να εµφανίζονται δαπάνες που είναι συναφείς µε την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου και τις λειτουργικές δαπάνες.
 6. Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.
 7. Η ενίσχυση δεν µπορεί να διανέµεται στα µέλη της οµάδας / οργάνωσης.

Επιπλέον μόρια σε νέους αγρότες μέλη σχημάτων

Όσον αφορά τώρα τις επενδύσεις των οµάδων, τα Σχέδια Βελτίωσης του νέου ΠΑΑ (όχι τα µεταβατικά που έχουν βγει σε διαβούλευση) θα είναι για µία ακόµη φορά ανοιχτά. Στις προϋποθέσεις ένταξης προβλέπονται τα σχήµατα να έχουν κατ’ ελάχιστο 10 µέλη, να εµφανίζουν, τις τρεις προηγούµενες χρήσεις από το έτος υποβολής, κερδοφόρο µέσο όρο αποτελεσµάτων προ φόρων και αποσβέσεων και µέσο κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των 60.000 ευρώ. Πρόσθετοι όροι επιλεξιµότητας δικαιούχων θα προσδιοριστούν όταν έρθει η ώρα της προκήρυξης.

Σηµειώνεται εδώ πάντως, πως µε βάση τουλάχιστον όσα προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο, δεν υπάρχει αυξηµένο ποσοστό ενίσχυσης για τις συλλογικές προσπάθειες, σε αντίθεση µε ό,τι ίσχυε την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. Ωστόσο, για πρώτη φορά, θα υπάρχει επιπλέον µοριοδότηση σε νέους γεωργούς που είναι µέλη συλλογικών σχηµάτων. Πρόσβαση επίσης σε χρηµατοδότηση επενδύσεων θα έχουν και στο Μέτρο της Μεταποίησης (τυροκοµεία, οινοποιεία, εκσυγχρονισµός ελαιοτριβείων, ζωοτροφάδικα κ.λπ) αλλά και στο παρακλάδι των Σχεδίων Βελτίωσης µε επιδότηση 70% σε δαπάνες αγοράς νέας τεχνολογίας, εγκατάστασης ΑΠΕ και µονάδων βιοαερίου. Aξίζει να σηµειωθεί εδώ πάντως πως για επενδύσεις παραγωγής βιοαερίου από κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις ο µέγιστος επιλέξιµος προϋπολογισµός θα ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ στα πλαίσια των Σχεδίων Βελτίωσης της νέας ΚΑΠ.

Από εκεί και πέρα ανοιχτές θα είναι και οι προκηρύξεις που έχουν να κάνουν µε την ενεργητική προστασία στις εκµεταλλεύσεις (αντιχαλαζικά, αντιπαγετική προστασία) για επενδύσεις έως 1 εκατ. ευρώ µε ενίσχυση 80%. Φυσικά τα συνεταιριστικά σχήµατα λαµβάνουν τη µερίδα του λέοντος στα τοµεακά προγράµµατα (οπωροκηπευτικά και ελιά & ελαιόλαδο κυρίως).

Ταµείο Ανάκαµψης και Αναπτυξιακός Νόµος

Παράλληλα οι οµάδες και οι οργανώσεις έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον Αναπτυξιακό Νόµο και στο καθεστώς της Αγροδιατροφής. Το καθεστώς αυτό θα ανοίξει ξανά µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2023 σύµφωνα µε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε τα συλλογικά σχήµατα να µπορούν να κάνουν αίτηση για επενδύσεις από 50.000 ευρώ και άνω. Όσον αφορά τις δράσεις του Ταµείου Ανάκαµψης, δεν αποκλείεται να υπάρξει και εδώ ένας δεύτερος κύκλος αιτήσεων για τα συλλογικά σχήµατα στα πλαίσια των δράσεων που αφορούν την αγροτική µεταποίηση και τον εκσυγχρονισµό των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.

Οι δράσεις στα νέα τοµεακά

Μέσω των οµάδων και οργανώσεων παραγωγών θα συνεχίσουν να «τρέχουν» τα επιχειρησιακά. Τα εν λόγω χρηµατοδοτικά κονδύλια (δαπάνη της Ένωσης) του τοµεακού προγράµµατος φρούτων και λαχανικών είναι ύψους 50 εκατ. ευρώ για τη προγραµµατική περίοδο 2023 – 2027 και δύναται να περιλαµβάνουν τις παρακάτω παρεµβάσεις:

 • Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραµατικές και καινοτόµες µεθόδους παραγωγής.
 • Συµβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Κατάρτιση, στην οποία συµπεριλαµβάνεται η καθοδήγηση και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.
 • Προώθηση, επικοινωνία και εµπορία.
 • Συστήµατα ποιότητας.
 • Συστήµατα ιχνηλασιµότητας και πιστοποίηση.
 • ∆ράση απόσυρσης από την αγορά για δωρεάν διανοµή ή άλλον προορισµό

Τα αντίστοιχα κονδύλια για το τοµεακό πρόγραµµα ελιάς και ελαιολάδου (ΟΕΦ) είναι ύψους 47,5 εκατ.ευρώ. Οι ΟΕΦ πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον κύκλο εργασιών αξία παραγωγής ελιάς, ελαιολάδου και λοιπών σχετιζόµενων προϊόντων κατ’ ελάχιστον 800.000 ευρώ.

Πηγή: https://www.agronews.gr

Written by REKOR

Εγκρίνει και επίσημα 100 εκατ. η ΕΕ στην Ελλάδα για ενίσχυση αγροτών

Ενόψει του Συμβουλίου των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, την προσεχή Τρίτη 24 Μαΐου, η Ελλάδα καλείται τώρα να παρουσιάσει το πλάνο ενισχύσεων στην Κομισιόν, με την ηγεσία του υπουργείου να έχει ήδη έτοιμη ατζέντα που περιλαμβάνει συμπλήρωμα 60 εκατ. ευρώ για την επιστροφή του ΕΦΚ Πετρελαίου στους αγρότες, καθώς και σχέδιο επιδότησης της αγοράς λιπασμάτων. Το ποσό των 100 εκατ. ευρώ προκύπτει από υπολογισμούς επί των διαθέσιμων κονδυλίων του ΠΑΑ μεταβατικής περιόδου, ενώ σημειώνεται πως επιπλέον 26 εκατ. ευρώ είναι διαθέσιμα από το ταμείο του Αποθεματικού Κρίσης.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Γεωργαντά, πρόθεση του υπουργείου είναι να πιστωθούν τα ποσά αυτά μέχρι τον Οκτώβριο. Βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού, το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση είναι τα 15.000 ευρώ, ενώ για Μικρομεσαίες Αγροτικές Επιχειρήσεις, τα 100.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κομισιόν αναφέρει:

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα έκτακτο μέτρο που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για να επιτρέψει στα κράτη μέλη να καταβάλλουν εφάπαξ εφάπαξ ποσό σε αγρότες και επιχειρήσεις αγροδιατροφής που επηρεάζονται από σημαντικές αυξήσεις στο κόστος των εισροών. Τέτοιες αυξήσεις στις τιμές, ιδίως για την ενέργεια, τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές, διαταράσσουν τον γεωργικό τομέα και τις αγροτικές κοινότητες, οδηγώντας σε προβλήματα ρευστότητας και ταμειακών ροών για τους αγρότες και τις μικρές αγροτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία ή την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Αντιμετωπίζοντας άμεσα αυτές τις προκλήσεις ταμειακών ροών, συμβάλλοντας στη διατήρηση τους, η υποστήριξη θα αντιμετωπίσει τις διαταραχές της αγοράς και συνεπώς θα συμβάλει στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Ο Επίτροπος Γεωργίας Janusz Wojciechowski δήλωσε: «Οι αγρότες, με την υποστήριξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, συνεχίζουν να αποδεικνύουν αμείλικτα την αξία τους παράγοντας τρόφιμα κάτω από δύσκολες συνθήκες. Μετά την πανδημία του COVID-19, τώρα πλήττονται σοβαρά από τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Για κάποιους, διακυβεύεται η επιβίωση. Με αυτό το μέτρο, το τελευταίο σε μια σειρά που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της ΚΓΠ, τους υποστηρίζουμε ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν τα τρόφιμα που χρειάζεται ο κόσμος, να φροντίζουν τη γη τους και να παρέχουν τις οικογένειές τους».

Μόλις εγκριθεί από τους συννομοθέτες, το μέτρο αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν διαθέσιμα κεφάλαια έως και 5% του προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ για τα έτη 2021-2022 για άμεση εισοδηματική στήριξη γεωργών και ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία ή την ανάπτυξη των αγροτικών προϊόντων. Αυτό αντιπροσωπεύει δυνητικό προϋπολογισμό 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη καλούνται να στοχεύσουν αυτή τη στήριξη στους δικαιούχους που πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα κρίση και που ασχολούνται με την κυκλική οικονομία, τη διαχείριση θρεπτικών ουσιών, την αποτελεσματική χρήση των πόρων ή τις φιλικές προς το περιβάλλον και το κλίμα μεθόδους παραγωγής. Επιλεγμένοι αγρότες και ΜΜΕ θα μπορούσαν να λάβουν έως και 15.000 € και 100.000 € αντίστοιχα. Οι πληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 15 Οκτωβρίου 2023. Για να κάνουν χρήση αυτής της εξαιρετικής δυνατότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τροποποίηση στο(τα) πρόγραμμα(α) αγροτικής τους ανάπτυξης εισάγοντας αυτό το νέο μέτρο.

Η σημερινή εξαιρετική πρόταση ακολουθεί τη δέσμη στήριξης 500 εκατομμυρίων ευρώ για τους γεωργούς της ΕΕ που εγκρίθηκε στις 23 Μαρτίου στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για τη «διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων». Σε αυτά τα δύο μέτρα, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τους αγρότες που ασχολούνται με βιώσιμες πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εντείνει επίσης την παρακολούθηση των βασικών γεωργικών αγορών που επηρεάστηκαν από τον πόλεμο. Μετά από απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή το μηνιαίο επίπεδο των αποθεμάτων τους σε δημητριακά, ελαιούχους σπόρους, ρύζι και πιστοποιημένους σπόρους αυτών των προϊόντων που κατέχουν σχετικοί παραγωγοί, χονδρέμποροι και φορείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφόρησε επίσης έναν ειδικό πίνακα ελέγχου που παρουσιάζει ενημερωμένα, λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για τις τιμές, την παραγωγή και το εμπόριο σιταριού, αραβοσίτου, κριθαριού, κραμβόσπορου, ηλιέλαιου και σόγιας σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό παρέχει στους φορείς της αγοράς έγκαιρη και ακριβή εικόνα της διαθεσιμότητας βασικών αγαθών για τρόφιμα και ζωοτροφές.

Πηγή: www.agronews.gr

Written by REKOR

Δέσμευση Γεωργαντά για ένταξη των επιλαχόντων Σχεδίων Βελτίωσης

Ανοίγει ο δρόμος για ένταξη των επιλαχόντων στα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς δεσμεύτηκε πως θα αξιοποιηθεί το 100% των αδιάθετων κονδυλίων που θα προκύψουν από τις απεντάξεις όσων δεν προχωρήσουν σε α’ αίτημα πληρωμής μέχρι τη λήξη της σχετικής διορίας.

Mέσα στον Απρίλιο λήγει το 24μηνο περιθώριο από την ημερομηνία ένταξης στο Μέτρο για την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής Σχεδίων Βελτίωσης σε Ήπειρο, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. O υπουργός δεσμεύτηκε στη συνάντηση που είχε πρόσφατα με την επιτροπή των Επιλαχόντων πως δεν θα υπάρξει άλλη παράταση ώστε να ανοίξει το δρόμο των νέων εντάξεων πιο γρήγορα.

Στη συνάντηση με την πρόεδρο των Επιλαχόντων, Μαρία Μπότη παρευρέθηκαν επίσης ο προϊστάμενος των διαχειριστικών Νίκος Μανέτας. Η κα. Μπότη ζήτησε επίσης την εξεύρεση επιπλέον πόρων και τρόπων όπως αδιάθετα κονδύλια ΠΑΑ, «γέφυρα» ή συμπερίληψη στο Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να διασφαλιστεί η ένταξη όλων των επιλαχόντων στο πρόγραμμα 4.1.

Σημειώνεται εδώ πως η προκήρυξη όπως έχει τροποποιηθεί στο άρθρο 26 παράγραφος 2.1 αναφέρει ότι «Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ από τον δικαιούχο το αργότερο εντός εικοσιτεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων.», οπότε μένει να φανεί αν θα ισχύσει αυτό το περιθώριο των 2 ετών για υλοποίηση και για τους επιλαχόντες.

Ο δικαιούχος με βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και τέσσερις αιτήσεις πληρωμής, στα Σχέδια Βελτίωσης. Κάθε αίτηση µερικής πληρωµής γίνεται δεκτή εφόσον µετά την υποβολή της αποµένει προς υλοποίηση τουλάχιστον 20% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού.

Σύμφωνα με στοιχεία των διαχειριστικών αρχών έως τα τέλη του περασμένου έτους, είχαν οριστικοποιηθεί αιτήματα για πληρωμές 170 εκατ. ευρώ.

Πηγή: https://www.agronews.gr

Written by REKOR

Πριμ μέχρι 2.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση για αγορά λιπασμάτων

Πρόθυμες να διευκολύνουν τις κρατικές ενισχύσεις για επιδοτήσεις σε εταιρείες και αγρότες δηλώνουν οι Βρυξέλλες που παρουσίασαν το απόγευμα της Τρίτης 8 Μαρτίου ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιμετώπισης των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας στην Ευρώπη υπό τη σκιά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα επόμενα 24ωρα και με ορίζοντα την επόμενη συνάντηση των υπουργών γεωργίας της ΕΕ στα τέλη του μήνα, αναμένεται να δοθούν κατευθύνσεις και στην περίπτωση της αγοράς λιπασμάτων, με τα περισσότερα κράτη μέλη πάντως να θεωρούν δεδομένο το πράσινο φως από την Κομισιόν για έκτακτες κρατικές ενισχύσεις.

Ήδη άλλωστε, το νέο πλαίσιο, υπό τον τίτλο «RePowerEU» ανοίγει το δρόμο για κρατικές ενισχύσεις, με τον Πολωνό Επίτροπο Γεωργίας, Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι, να σχολιάζει στο Twitter, ότι δίνεται η δυνατότητα για βραχυπρόθεσμες επιδοματικές λύσεις σε αγρότες και εταιρείες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Υπενθυμίζεται ότι μια σειρά από κράτη μέλη έχουν ήδη έτοιμα σχέδια ενίσχυσης, ένα εκ των οποίων, είναι αυτό των Ιρλανδών για ενίσχυση στα λιπάσματα με κουπόνι έως 2.000 ευρώ. Σύμφωνα με αυτό, προωθείται η ενίσχυση των Ιρλανδών αγροτών για την αγορά λιπασμάτων, βάσει τιμολογίων του 2021, στα οποία θα υπολογίζεται μια έκπτωση της τάξης του 50% για κάθε τόνο προϊόντος θρέψης. Έτσι, αν η μέση τιμή ενός τόνου λιπάσματος τον Μάρτιο του 2021 ήταν τα 400 με 450 ευρώ περίπου, η ενίσχυση ανέρχεται στα 200 με 225 ευρώ ανά τόνο. Το σύνολο της ενίσχυσης, βάσει του ιρλανδικού σχεδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση.

Το σχέδιο αυτό είναι αρκετά κοντά σε αντίστοιχη ελληνική πρόταση που έχει εξετάσει στο παρελθόν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για το γνωστό voucher-κουπόνι των έως 200 ευρώ για αγορά λιπασμάτων. Με άλλα λόγια, οι αριθμοί των δύο προτάσεων είναι σχετικά κοντά, όπως κοντά είναι και τα δεδομένα της αγροτικής παραγωγής των δύο χωρών και υπό αυτήν την έννοια, δεν θα έπρεπε να αποκλείεται ένας σχεδιασμός μιας αντίστοιχης με των Ιρλανδών επιδότησης και για τους Έλληνες αγρότες.

Από την άλλη η Πολωνία, µε τις σαφώς µεγαλύτερες εκτάσεις και ανάγκες για θρέψη των καλλιεργειών προσανατολίζεται σε µια ενίσχυση της τάξης των 104 ευρώ (500 ζλότι) ανά τόνο, δηµιουργώντας και τον απαραίτητο δηµοσιονοµικό χώρο που προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν ανατρέψει για τα καλά τις ισορροπίες και τα φίλτρα τόσο των Βρυξελλών όσο και των κρατικών προϋπολογισμών, με την αγροτική παραγωγή του μπλοκ να βρίσκεται για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες στο επίκεντρο της δημόσιας σφαίρας. Ως γνωστόν, ήδη συζητείται σε επίπεδο Ευρωπαίων Επιτρόπων και υπουργών Γεωργίας το ενδεχόμενο να παγώσει προσωρινά η υιοθέτηση του  Green Deal και της πράσινης συμφωνίας, μαζί με την ελαστικότητα ως προς τις προϋποθέσεις αγρανάπαυσης, κάτι που υποδηλώνει και την ανάγκη περαιτέρω στήριξης της αγροτικής παραγωγής στο κομμάτι των σπορών και των φροντίδων. Άλλωστε, εν προκειμένω δεν διακυβεύεται μόνο η διατροφική επάρκεια του μπλοκ και η χαλιναγώγηση των τιμών, αλλά και η αποφυγή κοινωνικών αναταραχών στην ευρύτερη γειτονιά της Ευρώπης εξαιτίας ακριβώς αυτής της συγκυρίας εκτόξευσης των τιμών και ελλείψεων σε αγροτικά προϊόντα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κομισιόν:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα ένα περίγραμμα ενός σχεδίου για την ανεξαρτησία της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από το 2030, ξεκινώντας από το φυσικό αέριο, υπό το φως της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

Αυτό το σχέδιο περιγράφει επίσης μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας στην Ευρώπη και την αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου για τον επόμενο χειμώνα. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξημένες τιμές ενέργειας εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά τώρα η αβεβαιότητα για τον εφοδιασμό επιδεινώνει το πρόβλημα. Το REPowerEU θα επιδιώξει να διαφοροποιήσει τις προμήθειες φυσικού αερίου, να επιταχύνει την ανάπτυξη ανανεώσιμων αερίων και να αντικαταστήσει το φυσικό αέριο στη θέρμανση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό μπορεί να μειώσει τη ζήτηση της ΕΕ για ρωσικό αέριο κατά δύο τρίτα πριν από το τέλος του έτους. 

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen δήλωσε: «Πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούμε από το ρωσικό πετρέλαιο, τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Απλώς δεν μπορούμε να βασιστούμε σε έναν προμηθευτή που μας απειλεί ρητά. Πρέπει να δράσουμε τώρα για να αμβλύνουμε τον αντίκτυπο της αύξησης των τιμών της ενέργειας, να διαφοροποιήσουμε τον εφοδιασμό μας με φυσικό αέριο για τον επόμενο χειμώνα και να επιταχύνουμε τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Όσο πιο γρήγορα στραφούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το υδρογόνο, σε συνδυασμό με περισσότερη ενεργειακή απόδοση, τόσο πιο γρήγορα θα είμαστε πραγματικά ανεξάρτητοι και θα κυριαρχήσουμε στο ενεργειακό μας σύστημα. Θα συζητήσω τις ιδέες της Επιτροπής με τους Ευρωπαίους ηγέτες στις Βερσαλλίες αργότερα αυτή την εβδομάδα και στη συνέχεια θα εργαστώ για να τις εφαρμόσω γρήγορα με την ομάδα μου». 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε τα τρωτά σημεία μας και να γίνουμε γρήγορα πιο ανεξάρτητοι στις ενεργειακές μας επιλογές. Ας σπεύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ταχύτητα αστραπής. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια φθηνή, καθαρή και δυνητικά ατελείωτη πηγή ενέργειας και αντί να χρηματοδοτούν τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων αλλού, δημιουργούν θέσεις εργασίας εδώ. Ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη επιτάχυνσης της μετάβασής μας στην καθαρή ενέργεια». 

Ο Επίτροπος Ενέργειας, Kadri Simson, δήλωσε: «Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει επιδεινώσει την κατάσταση της ασφάλειας του εφοδιασμού και έχει οδηγήσει τις τιμές της ενέργειας σε πρωτοφανή επίπεδα. Για τις υπόλοιπες εβδομάδες αυτού του χειμώνα, η Ευρώπη έχει επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου, αλλά πρέπει να αναπληρώσουμε τα αποθέματά μας επειγόντως για το επόμενο έτος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα προτείνει έως την 1η Οκτωβρίου, η αποθήκευση φυσικού αερίου στην ΕΕ να έχει πληρωθεί έως τουλάχιστον 90%. Έχουμε επίσης περιγράψει τη ρύθμιση των τιμών, τις κρατικές ενισχύσεις και τα φορολογικά μέτρα για την προστασία των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις των εξαιρετικά υψηλών τιμών». 

Έκτακτα μέτρα για τις τιμές της ενέργειας και την αποθήκευση φυσικού αερίου

Η «Εργαλειοθήκη τιμών ενέργειας» της Επιτροπής από τον περασμένο Οκτώβριο βοήθησε τα κράτη μέλη να μετριάσουν τον αντίκτυπο των υψηλών τιμών στους ευάλωτους καταναλωτές και παραμένει σημαντικό πλαίσιο για εθνικά μέτρα. Σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει στα κράτη μέλη πρόσθετη καθοδήγηση, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα ρύθμισης των τιμών σε εξαιρετικές περιστάσεις και ορίζοντας πώς τα κράτη μέλη μπορούν να αναδιανέμουν τα έσοδα από τα υψηλά κέρδη του ενεργειακού τομέα και την εμπορία εκπομπών στους καταναλωτές. Οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις προσφέρουν επίσης στα κράτη μέλη επιλογές να παρέχουν βραχυπρόθεσμη στήριξη σε εταιρείες που πλήττονται από υψηλές τιμές ενέργειας και να συμβάλλουν στη μείωση της έκθεσής τους στην αστάθεια των τιμών της ενέργειας μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα. Μετά από διαβούλευση σχετικά με στοχευμένες τροποποιήσεις στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, η Επιτροπή θα διαβουλεύεται επίσης με τα κράτη μέλη σχετικά με τις ανάγκες και το πεδίο εφαρμογής ενός νέου προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την παροχή ενισχύσεων σε εταιρείες που έχουν πληγεί από την κρίση, ιδίως όσοι αντιμετωπίζουν υψηλό ενεργειακό κόστος.

Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει έως τον Απρίλιο μια νομοθετική πρόταση που απαιτεί την πλήρωση της υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ έως τουλάχιστον το 90% της χωρητικότητάς της έως την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η πρόταση θα συνεπαγόταν την παρακολούθηση και την επιβολή των επιπέδων πλήρωσης και τη δημιουργία ρυθμίσεων αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή συνεχίζει την έρευνά της στην αγορά φυσικού αερίου ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες για πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού από φορείς εκμετάλλευσης, ιδίως την Gazprom.

Για να αντιμετωπίσει τις εκτοξευόμενες τιμές της ενέργειας, η Επιτροπή θα εξετάσει όλες τις πιθανές επιλογές για έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της μεταδοτικής επίδρασης των τιμών του φυσικού αερίου στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τα προσωρινά όρια τιμών. Θα αξιολογήσει επίσης επιλογές για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη την τελική έκθεση του Οργανισμού της ΕΕ για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και άλλες συνεισφορές σχετικά με τα οφέλη και τα μειονεκτήματα των εναλλακτικών μηχανισμών τιμολόγησης για να διατηρηθεί η ηλεκτρική ενέργεια προσιτή, χωρίς διακοπή του εφοδιασμού και περαιτέρω επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση.

REPowerEU – εξάλειψη της εξάρτησής μας από το ρωσικό αέριο πριν από το 2030

Η σταδιακή κατάργηση της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα από τη Ρωσία μπορεί να γίνει πολύ πριν από το 2030. Για να γίνει αυτό, η Επιτροπή προτείνει την ανάπτυξη ενός σχεδίου REPowerEU που θα αυξήσει την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος σε όλη την ΕΕ με βάση δύο πυλώνες: Διαφοροποίηση προμήθειας αερίου, μέσω υψηλότερες εισαγωγές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) και αγωγών από μη Ρώσους προμηθευτές και μεγαλύτερος όγκος παραγωγής και εισαγωγών βιομεθανίου και ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου· και, μειώνοντας ταχύτερα τη χρήση ορυκτών καυσίμων στα σπίτια, τα κτίρια, τη βιομηχανία και το ηλεκτρικό μας σύστημα, ενισχύοντας την ενεργειακή απόδοση, αυξάνοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ηλεκτροδότηση και αντιμετωπίζοντας τα σημεία συμφόρησης στις υποδομές.

Η πλήρης εφαρμογή των προτάσεων της Επιτροπής «Fit for 55» θα μείωνε ήδη την ετήσια κατανάλωση ορυκτού αερίου κατά 30%, που ισοδυναμεί με 100 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm), έως το 2030. Με τα μέτρα στο σχέδιο REPowerEU, θα μπορούσαμε να καταργήσουμε σταδιακά τουλάχιστον 155 bcm χρήσης ορυκτών αερίων, που ισοδυναμεί με τον όγκο που εισήχθη από τη Ρωσία το 2021. Σχεδόν τα δύο τρίτα αυτής της μείωσης μπορούν να επιτευχθούν εντός ενός έτους, τερματίζοντας την υπερβολική εξάρτηση της ΕΕ από έναν μόνο προμηθευτή. Η Επιτροπή προτείνει να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τον εντοπισμό των καταλληλότερων έργων για την επίτευξη αυτών των στόχων, βασιζόμενη στην εκτεταμένη εργασία που έχει ήδη γίνει στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Ιστορικό

Η νέα πραγματικότητα της γεωπολιτικής αγοράς και της αγοράς ενέργειας απαιτεί από εμάς να επιταχύνουμε δραστικά τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και να αυξήσουμε την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης από αναξιόπιστους προμηθευτές και πτητικά ορυκτά καύσιμα.

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η υπόθεση για μια ταχεία μετάβαση στην καθαρή ενέργεια δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή και σαφής. Η ΕΕ εισάγει το 90% της κατανάλωσης φυσικού αερίου της, με τη Ρωσία να παρέχει περίπου το 45% αυτών των εισαγωγών, σε διαφορετικά επίπεδα μεταξύ των κρατών μελών. Η Ρωσία αντιπροσωπεύει επίσης περίπου το 25% των εισαγωγών πετρελαίου και το 45% των εισαγωγών άνθρακα.

Η εργαλειοθήκη για τις τιμές ενέργειας της Επιτροπής του Οκτωβρίου 2021 βοηθά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές της ενέργειας τους τελευταίους μήνες. 25 κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει μέτρα σύμφωνα με την εργαλειοθήκη, τα οποία ήδη χαλαρώνουν τους λογαριασμούς ενέργειας για περισσότερους από 70 εκατομμύρια οικιακούς πελάτες και αρκετά εκατομμύρια πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή συνεχίζει να εργάζεται με γείτονες και εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Ενεργειακή Κοινότητα, η οποία μοιράζεται την εξάρτηση της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα και την έκθεση σε αυξήσεις τιμών, ενώ έχει επίσης δεσμευτεί για τους ίδιους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους. Για την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία, η ΕΕ είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη για τη διασφάλιση αξιόπιστης και βιώσιμης ενέργειας. Η συνεχιζόμενη προσπάθεια για την παροχή έκτακτου συγχρονισμού των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας με το ηπειρωτικό ευρωπαϊκό δίκτυο αποτελεί σαφή ένδειξη αυτής της δέσμευσης».

Πηγή: https://www.agronews.gr

Written by REKOR

Aναδιάρθρωση καλλιεργειών με έως 80% ενίσχυση

Μέσα στην Άνοιξη φιλοδοξούν οι αρχές να εκδώσουν το πλαίσιο ενίσχυσης για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών του Ταμείου Ανάκαμψης με εκτιμώμενο κόστος 212 εκατ. ευρώ, που θα επιδοτεί το κόστος εκρίζωσης -αναφύτευσης δενδροκαλλιεργειών με ποσοστό 50-80%, συν το διαφυγόν εισόδημα του παραγωγού μέχρι οι νέες φυτεύσεις να γίνουν παραγωγικές.

Όπως έχει γίνει γνωστό, αυτό που επιχειρείται είναι το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης, να «τρέξει» μέσω των συνεταιρισμών της χώρας για λογαριασμό των μελών τους, ενώ, όσον αφορά το επιλέξιμο φυτωριακό υλικό, τις καλλιέργειες προς εκρίζωση και τις στρεμματικές επιδοτήσεις, ακόμα αναμένεται να δημοσιευτούν τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης που εκπονείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακόμα έναν ιδιώτη φορέα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θέση στο πρόγραμμα έχουν «κλειδώσει» επιτραπέζιες και σταφιδοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, ενώ μένει να επιβεβαιωθεί και η ενίσχυση ροδάκινων, σύκων και πορτοκαλιών σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Ακόμα ένα σενάριο που συγκεντρώνει όμως λιγότερες πιθανότητες είναι να ενισχυθούν όλες οι δενδροκαλλιέργειες. Πάντως, τα περιθώρια στενεύουν καθώς όπως αναφέρει συγκεκριμένα το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης, έως τα τέλη Μαρτίου 2022 θα πρέπει να έχει εκδοθεί η πρόσκληση, σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που φιλοξενείται στο σχέδιο.

Όσον αφορά ειδικότερα την αναμπέλωση για σταφίδες και επιτραπέζια σταφύλια, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου αναφέρει πως πρόκειται για τη χρηματοδότηση προς αμπελουργούς που βρίσκονται στο επάγγελμα, όχι για νέες φυτεύσεις, αλλά για εκριζώσεις αμπελώνων και επαναφύτευσή τους με εξυγιασμένο φυτωριακό υλικό. Δε θα έχουν επίσης το δικαίωμα ένταξης και χρηματοδότησής τους εκείνοι οι αγρότες οι οποίοι για παράδειγμα εκρίζωσαν τα αμπέλια τους και φύτεψαν ελιές. «Επομένως, θα λάβει ο αμπελουργός 800 ευρώ για τρία χρόνια, συν το 50% της συνολικής επένδυσης. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Αν δηλαδή πουν ότι η επένδυση ανά στρέμμα είναι 3.000 ευρώ, ο παραγωγός θα λάβει τα 1.500 ευρώ, εκτός από τα χρήματα για το χαμένο εισόδημα», υποστήριξε ο κ. Χιλετζάκης, μιλώντας στον ιστότοπο Νέα Κρήτη.

Η Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών είναι μέρος του προγράμματος «Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα» από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μέσω του προγράμματος αυτού θα επιδοτηθούν:

α) Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στην επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων. Ελάχιστη επένδυση 1 εκατ. για τις ΜμΕ με 55% επιχορήγηση και 3 εκατ. για τις μεγάλες με 40% επιχορήγηση και εκτιμώμενη συνολική επιχορήγηση 185 εκατ. ευρώ. β) Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα. Ελάχιστη επένδυση 2 εκατ., εκ των οποίων το 50% θα είναι επιχορήγηση, και συνολική επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 100 εκατ. ευρώ. γ) Πράσινος αγροτουρισμός. Ελάχιστη επένδυση 2 εκατ. ευρώ και συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης 50 εκατ. ευρώ. δ) Αναδιάρθρωση καλλιεργειών με εκτιμώμενο κόστος 212 εκατ. ευρώ και συμμετοχή του Ταμείου 170 εκατ. ευρώ. ε) Γενετική βελτίωση αγροτικών ζώων με επιδότηση 15 εκατ. ευρώ.

Πηγή: https://www.agronews.gr

Written by REKOR

Σχέδια Βελτίωσης 2022

Με τον κωδικό 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων µε στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιµότητα και την ψηφιακή οικονοµική ανάκαµψη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων» θα προκηρυχθούν τα Σχέδια Βελτίωσης το 2022, σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες της πρόσκλησης που δηµοσίευσαν οι διαχειριστικές αρχές.

Στις κύριες αλλαγές του προγράµµατος περιλαµβάνονται η µείωση της µέγιστης επιδοτούµενης δαπάνης ανά φάκελο, η αλλαγή στη µοριοδότηση µε ενισχυµένη την προτεραιότητα στη γεωργία ακριβείας και ο αποκλεισµός των συλλογικών σχηµάτων. Αναλυτικότερα, σχετικά µε το Μέτρο 4.1.5 αναφέρονται τα εξής στην 9η Τροποποίηση  των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.

∆ικαιούχοι

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων που έχουν την ιδιότητα του γεωργού (σύµφωνα µε τον Καν.1307/2013) και έχουν υποβάλλει Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης, στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε), κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη.

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι επαγγελµατίες αγρότες σύµφωνα µε την ισχύουσα Εθνική Νοµοθεσία (φυσικά πρόσωπα) ή να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας (νοµικά πρόσωπα) ή να είναι Νέοι Γεωργοί του υποµέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2022.

Όροι επιλεξιµότητας

Α. Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις των δικαιούχων για να κριθούν επιλέξιµες για στήριξη πρέπει τουλάχιστον την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, να κατέχουν γεωργική εκµετάλλευση, της οποίας το οικονοµικό µέγεθος σε όρους τυπικής απόδοσης είναι µεγαλύτερο από 8.000 ευρώ (standard output).

Β. Οι εν δυνάµει δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα για να κριθούν επιλέξιµοι για στήριξη πρέπει τουλάχιστον την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να µην είναι άµεσα συνταξιούχοι ή συνταξιούχοι γήρατος.

Επιλέξιµες δαπάνες

Βαρύτητα θα δοθεί στις επενδύσεις που θα περιλαµβάνουν επενδυτικές δαπάνες, που αφορούν στην εφαρµογή της γεωργίας ακριβείας και της έξυπνης γεωργίας, της καινοτοµίας, της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισµού των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού παραγωγής.

Θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκµετάλλευσης (net metering). ∆εν είναι επιλέξιµη στην παρούσα δράση η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα καθώς και η εξοικονόµηση ενέργειας. Πέρα από τα παραπάνω στο κείµενο των αρχών δεν αναφέρεται σαφής λίστα σχετικά µε τις επιλέξιµες δαπάνες παρά µόνο ότι «Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης οι επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να είναι σύµφωνες µε το άρθρο 45 του καν. 1305/2013 καθώς και των άρθρων 65-71 και 69§3 του καν. 1303/2013.». Εν, ολίγοις µπορεί να επιδοτηθούν όλα όσα προέβλεπε η περασµένη πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης, αλλά µένει να φανεί αν θα εξαιρεθούν ορισµένες δαπάνες.

Ποσά στήριξης

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 130.000 ευρώ για επενδύσεις στη φυτική παραγωγή και στη µελισσοκοµία και στα 200.000 ευρώ για επενδύσεις στην υπόλοιπη ζωική παραγωγή.

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία

Η ένταση ενίσχυσης κυµαίνεται από 40-80% ανάλογα την Περιφέρεια και τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου γεωργού. Αναλυτικά τα σχετικά ποσοστά έχουν ως εξής:

 • Γεωργοί ηλικίας έως 41 ετών µε επαγγελµατικά προσόντα ή δικαιούχοι µέτρου Νέων Γεωργών κατά την τελευταία πενταετία: Μικρά Νησιά Αιγαίου 80%, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη & Ήπειρος 70%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%.
 • Γεωργοί σε ορεινές περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%.
 • Γεωργοί σε περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%.
 • Λοιποί Γεωργοί σε κανονικές περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%.

Προτεραιότητα σε δαπάνες με εξοπλισμό ακριβείας

Στο γενικό πλαίσιο των νέων Σχεδίων Βελτίωσης περιγράφονται οι αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια µοριοδότησης. Όπως φαίνεται και παρακάτω οι επενδύσεις σε γεωργία ακριβείας, ψηφιακά συστήµατα και ΑΠΕ θα έχουν προτεραιότητα ένταξης. ∆εδοµένου ότι τα διαθέσιµα χρήµατα είναι στα 180 εκατ. ευρώ και οι ενδιαφερόµενοι πολλοί, γίνεται φανερό ότι τα κριτήρια µοριοδότησης θα παίξουν αρκετά σηµαντικό ρόλο και στην ερχόµενη πρόσκληση. Υπενθυµίζεται εδώ πως σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των διαχειριστικών αρχών, τα Σχέδια Βελτίωσης θα βγουν στον «αέρα» όταν τελειώσει η αξιολόγηση των Νέων Αγροτών, δηλαδή γύρω στην ερχόµενη Άνοιξη.

Αρχές σχετικά µε τον καθορισµό των κριτηρίων επιλογής

Πιο συγκεκριµένα, στο γενικό πλαίσιο του Μέτρου 4.1.5 σχετικά µετα κριτήρια µοριοδότησης αναφέρονται τα εξής:

Οι βασικές αρχές που διέπουν τις προτεραιότητες επιλογής αφορούν σε χαρακτηριστικά, που συνδέονται µε τη γεωργική εκµετάλλευση (για φυσικά και νοµικά πρόσωπα), όπως :

 • ο παραγωγικός προσανατολισµός της εκµετάλλευσης (προτεραιότητα θα δίνεται στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στην ελαιοκαλλιέργεια, στη µελισσοκοµία, στο βαµβάκι, στην αµπελοκαλλιέργεια και σε καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιµατική αλλαγή ή µε συµβολή στην άµβλυνση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής),
 • το οικονοµικό µέγεθος,
 • η υλοποίηση επενδυτικών δαπανών που αφορούν σε ΑΠΕ ή σε δαπάνες για την ορθολογική χρήση του ύδατος ή την ορθολογική διαχείριση της κοπριάς,
 • η δυναµική της εκµετάλλευσης,
 • η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων,
 • η εισαγωγή / χρήση καινοτοµίας, ιδίως αυτών που καθιστούν ανθεκτική την εκµετάλλευση σε εξωγενείς κινδύνους, αλλά και αυτών που προάγουν την ορθολογική χρήση του ύδατος ή την ορθολογική διαχείριση της κοπριάς,
 • το είδος επενδυτικής δαπάνης µε προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν τη γεωργία ακριβείας και την έξυπνη γεωργία,
 • η συµµετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας λαµβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα αλλά και τις RIS3
 • οι επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.

Μη επιλέξιµες δαπάνες

Από τα Σχέδια Βελτίωσης δεν θα µπορούν να επιδοτηθούν:

 • Ο µεταχειρισµένος εξοπλισµός.
 • Η αγορά γης.
 • Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται.
 • Οι δαπάνες για αγορά ζώων.
 • Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται µε σπορά.
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση.
 • Η αγορά δικαιωµάτων γεωργικής παραγωγής και δικαιωµάτων ενίσχυσης.
 • Οι δαπάνες κάθε επέµβασης στο γεωργικό προϊόν από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν µε εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκµετάλλευσης που είναι αναγκαίες για την προετοιµασία του προϊόντος (ζωικής ή φυτικής προέλευσης) για την πρώτη πώληση.

Πηγή: https://www.agronews.gr

Written by REKOR

Δηλώσεις για αποζημιώσεις Ιανού

Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου η διαδικασία υποβολής δηλώσεων στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ για ζημιές που υπέστησαν οι πληγέντες αγρότες του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» πέραν της απώλειας σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, έπειτα από την απόφαση που ελήφθη από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις ζημίας αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις για ιδιοκτήτες (και όχι ενοικιαστές), εμπορεύματα (αποθέματα γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής κλπ), πρώτες ύλες (λιπάσματα, ζωοτροφές κλπ), αποθηκευμένα προϊόντα, μέσα παραγωγής, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης.

Επισημαίνεται ότι οι πληγέντες αγρότες καλούνται να υποβάλουν δήλωση για τις ζημιές που ΔΕΝ έχουν δηλωθεί στην κατηγορία Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (πρώην ΠΣΕΑ).

Παράλληλα, σημειώνεται ότι προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού, ταλαιπωρίας και συνεπακόλουθων καθυστερήσεων οι αγρότες ΔΕΝ υποχρεούνται να καταθέσουν στην παρούσα φάση τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε περίπτωση που δεν τα έχουν διαθέσιμα. Αυτά θα κατατεθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας και πάλι στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ και στη συνέχεια οι αρμόδιες επιτροπές θα προχωρήσουν στις εκτιμήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής μίας προκαταβολής.

Written by REKOR

Στις 21 Οκτωβρίου οι αποζημιώσεις στους πληγέντες της Εύβοιας

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλει την αποζημίωση, ύψους 1.200.000 ευρώ, στους δικαιούχους, ασφαλισμένους, πληγέντες αγρότες της περιοχής της Εύβοιας για τις απώλειες του Φυτικού και Ζωικού Κεφαλαίου, από τις καταστροφικές πλημμύρες του Αυγούστου.

Οι εκτιμήσεις των ζημιών ξεκίνησαν στις 11 Αυγούστου 2020 και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά το πέρας υποβολής των δηλώσεων. Μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου είχαν ολοκληρωθεί και οι εκτιμήσεις ΚΟΕ.

Υποβλήθηκαν 279 δηλώσεις φυτικής παραγωγής και 65 δηλώσεις ζωικής παραγωγής, καθώς και 230 αρχικές δηλώσεις που αφορούν ΚΟΕ.

Τα πορίσματα συντάχθηκαν άμεσα και περί την 20η Σεπτεμβρίου συνδέθηκαν με τη ΔΚΕ/22 και είναι έτοιμα για πληρωμή.

Οι ζημιές αντιμετωπίστηκαν με ευρύτητα, πάντα βέβαια στα πλαίσια του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής παραγωγής.

Το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων (φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου) είναι περίπου 1.200.00 ευρώ και θα ήταν σχεδόν τριπλάσιο αν το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών (κυρίως αυτών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές) δεν έκαναν «υπο-ασφάλιση» των καλλιεργειών τους. Το κόστος ενίσχυσης των ζημιών ΚΟΕ εκτιμάται σε 600.000 ευρώ.

Δόθηκε η δυνατότητα στους παραγωγούς να υποβάλουν δήλωση (από 1η έως 15 Οκτωβρίου) για ζημιές, οι οποίες δεν αποζημιώνονται από τον Κανονισμό ΕΛ.Γ.Α. ούτε εντάσσονται στον Κανονισμό ΚΟΕ, όπως π.χ. σε μοτέρ, γεωτρήσεις, επιχωματώσεις κ.λ.π., οι οποίες συγκροτούν μία τρίτη κατηγορία για τις αποζημιώσεις. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, θα αρχίσουν άμεσα οι εκτιμήσεις στις περιπτώσεις αυτές σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος επισκέφθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, όπου συνάντησε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό και τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Βουρδάνο και ενημέρωσε για το χρονοδιάγραμμα των αποζημιώσεων.

«Μέσα σε δύο μήνες επιτύχαμε να γίνουν όλες οι εκτιμήσεις, να συνταχθούν τα πορίσματα και να καταλήξουμε στο ποσό της αποζημίωσης ανά δικαιούχο. Είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία, η οποία εξελίχθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και επιτύχαμε να έχουμε με ακρίβεια και δικαιοσύνη τα τελικά μας συμπεράσματα», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. κ. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος.

Πηγή: https://www.agronews.gr

1 2 3 6

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this